Średnia cena Audi R8 została obliczona na postawie 16 ogłoszeń, wartość zaktualizowano 09.09.2014